Pan Sławomir Puka został wybrany w maju 2004 roku na II Podstarszego Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.

W roku 1980 ukończył Politechnikę Lubelską uzyskując tytuł mgr inżyniera mechanika.

Od 1983 roku pracuje w zawodzie blacharstwo - lakiernictwo kontynuując tradycje rodzinne . Samodzielną działalność w w/w zawodzie prowadzi od 1990 roku.

W 1997 Zakład Pana Puki otrzymuje autoryzację na naprawy blacharsko - lakiernicze Firmy FIAT Auto Poland. Od 2000 roku Sławomir Puka jest członkiem Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

Od 2000 roku Z-ca Przewodniczącego Branżowej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych przy Izbie Rzemieślniczej w Częstochowie.

We wrześniu 2004 roku został wybrany na Z-cę Przewodniczącego Sekcji Motoryzacyjnej przy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie , gdzie szczególnie zajmuje się sprawami szkolenia uczni.

W latach 2002-2006 pełni funkcję doradczą w Radzie Gospodarczej powołanej przy Prezydencie miasta Częstochowa.

W roku 2010 Pan Sławomir Puka został powołany do Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie lakiernik samochodowy działającej przy Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

W roku 2014 Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości powołuję Sławomira Pukę do Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie blacharz samochodowy.

18.06.2015r Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości przyznala Sławomirowi Puka tytuł "Rzemieśnik Roku 2014"

Od 2012r do 2016r -powołany do Rady Serwisów Innovation Group Poland /IGP/- Ogólnopolskiej Sieci Napraw.

04.09.2017r Sławomir Puka zostaje uhonorowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych mgr inż.Jacka Grzegorzewskiego dyplomem za pomoc,wsparcie i zaangażowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego.

29.01.2018r Slawomir Puka zostaje desygnowany przez Częstochowską Izbę Rzemiosla i Przedsiębiorczości do prac w zespołach akredytacyjnych przy Kuratorium Oświatyw Katowicach-Wydział Jakości Edukacji